GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đảng ủy
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

4

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Trưởng ban Chính trị & Công tác Học sinh Sinh viên

5

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

Lê Quân

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Giám đốc ĐHQGHN

7

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban thường vụ

Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4

Nguyễn Văn Nội

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

7

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

8

Phạm Quang Minh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

9

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

10

Lê Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

11

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV

12

Vũ Văn Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

13

Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

14

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15

Nguyễn Đức Huy

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

16

Phạm Xuân Hoan

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Kế hoạch Tài chính

17

Vũ Văn Tích

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Khoa học công nghệ

18

Đinh Văn Toàn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

19

Phạm Hồng Tung

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển

20

Vũ Văn Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN

Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường ĐHNN

21

Nguyễn Đình Đức

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Đào tạo

22

Nguyễn Quý Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

23

Nguyễn Thị Anh Thu

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Hợp tác và Phát triển

24

Dương Văn Hợp

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Lê Quân

Ủy viên Thường vụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Đinh Văn Toàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

3

Đoàn Văn Cường

Ủy viên

Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

4

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

5

Trần Quốc Bình

Ủy viên

Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN

6

Nguyễn Thị Thúy 

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

7

Trịnh Thị Thúy Giang

Ủy viên

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

6. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2015-2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Tổ chức ĐU

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

2

Đoàn Văn Cường

Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy

Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

3

Vũ Văn Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

4

Nguyễn Xuân Long

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

5

Nguyễn Hà Nam

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin

6

Ngô Thị Kiều Oanh

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ trường ĐH KHXH&NV

7

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Trưởng ĐH KHTN

 

7. Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2015-2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV

2

Phạm Hồng Tung

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy

Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển

3

Trương Ngọc Kiểm

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Bí thư Đoàn TN, Phó Ban Hợp tác và Phát triển

4

Nguyễn Hữu Nhân

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

Đặng Thị Thu Hương

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Chủ nhiệm Khoa Báo chí và truyền thông Trường ĐH KHXH&NV

6

Vũ Văn Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN

Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường ĐHNN

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :