Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (VNU-UET)

Địa chỉ: Nhà E3, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 547 461; Fax: (04) 37 547 460

Email: uet@vnu.edu.vn

Website: http://uet.vnu.edu.vn/

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Nguyễn Việt Hà

Điện thoại: (04) 37 549 427;

Email: hanv@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Phạm Bảo Sơn

Điện thoại: (04) 37 549 427; Email: sonpb@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ạnh Thái

Điện thoại: (04) 37 547 565 ; Email: thaina@vnu.edu.vn

 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

Bậc Đại học

+ Chương trình quốc tế (16+23): ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Điện tử - Viễn thông.

+ Hệ Chất lượng cao: ngành Công nghệ Thông tin,  Công nghệ  Điện tử Viễn thông

+ Hệ chính quy: ngành Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Điện tử -Viễn thông, Vật lý Kỹ thuật, Cơ học Kỹ thuật, Công nghệ Cơ - điện tử

+ Hệ Tại chức: ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Bậc Sau đại học

+ Thạc sỹ:Chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính,  Truyền dữ liệu và Mạng máy tính, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Vật liệu và Linh kiện nanô, Cơ học chất lỏng, Cơ học Vật thể rắn, Công nghệ Nanô Sinh học

+ Tiến sỹ:Chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin,  Khoa học máy tính, Truyền dữ liệu và Mạng máy tính,  Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Vật liệu và Linh kiện nanô.

Chương trình đào tạo liên kết

+ Đại học

- Ngành Khoa học máy tính (liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ)

- Ngành: Kỹ nghệ tin học, Kỹ nghệ điện tử và kỹ nghệ viễn thông (Liên thông với Đại học New South Wales Sydney - ÚC)

+ Sau Đại học

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ phối hợp Việt – Pháp (PUF) chuyên ngành Thông tin, Hệ thống và Công nghệ trong khuôn khổ dự án Trung tâm Đại học Pháp tại ĐHQGHN

- Chương trình đào tạo tiến sĩ phối hợp chuyên ngành Công nghệ Thông tin (với Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản – JAIST); chuyên ngành Khoa học và Công nghệ nanô, Công nghệ Thông tin và Tuyền thông, Tự động hoá (với Đại học Paris Sud 11) theo đề án 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 547 064

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Các hệ thống thông tin:

Điện thoại: (04) 37 547 813

2. Bộ môn Công nghệ phần mềm: 

Điện thoại: (04) 37 549 016

3. Bộ môn Khoa học máy tính:

Điện thoại: (04) 37 547 812

4. Bộ môn Mạng và Truyền thông máy tính:

Điện thoại: (04) 37 547 611

5. Bộ môn Các phương pháp Toán trong công nghệ

Điện thoại: (04) 37 547 862 

6. Phòng Thí nghiệm mục tiêu Tương tác Người - Máy

Điện thoại: (04) 37 549 359; Email: duybt@vnu.edu.vn   

7. Phòng Thực hành Công nghệ Thông tin

Điện thoại: (04) 37 549 374                   

 

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Nhà G2- 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 549 338

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính  

Điện thoại: (04) 37 549 272

2. Bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống

Điện thoại: (04) 37 547 709

3. Bộ môn Hệ thống Viễn thong

Điện thoại: (04) 37 548 633

4. Bộ môn Thông tin vô tuyến

Điện thoại: (04) 37 549 270

5. Bộ môn Xử lý thông tin 

Điện thoại: (04) 37 549 271

6. Phòng Thực tập Điện tử - Viễn thông 

Điện thoại: (04) 37 547 529

 

KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANÔ

Địa chỉ: Nhà G6- 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 549 429

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Công nghệ Quang tử

2. Bộ môn Vật liệu Linh kiện từ tính Nanô  

Điện thoại: (04) 37 549 332

3. Bộ môn Vật liệu và Linh kiện bán dẫn Nanô 

4. Bộ môn Công nghệ Hoá học Nanô 

5. Bộ môn Công nghệ Nanô Sinh học

Điện thoại: (04) 37 549 432

 

KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Địa chỉ: Nhà G2 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 549 431

 

Các đơn vị trực thuộc khoa:

1. Bộ môn Cơ học kỹ thuật biển

Điện thoại: (04) 38 327 797

2. Bộ môn Chuẩn đoán kỹ thuật 

Điện thoại: (04) 38 326 234

3. Bộ môn Thuỷ tin học

Điện thoại: (04) 37 549 667

4. Bộ môn Công nghệ Cơ – Điện tử

Điện thoại: (04) 37 549 667

5. Bộ môn Công nghệ Hàng không – Vũ trụ

Điện thoại: (04) 37 623 134

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Địa chỉ: Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 549 337

 

TRUNG TÂM MẠNG VÀ E-LEARNING

Địa chỉ: Nhà G2B, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,  Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 547 463

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,  Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 547 728

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ MICRO - NANO

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 549 665

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM MỤC TIÊU CÁC HỆ TÍCH HỢP THÔNG MINH (SIS)

Địa chỉ: Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 549 664

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :