Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

Địa chỉ: số 336 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 84 - 4 - 38583799 - số fax: 84 - 4 – 38583821
Hiệu trưởng: Phạm Quang Minh
Các Phó Hiệu trưởng:
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
Điện thoại: (04) 38585237; 35588051
Đào tạo tại chức: (04) 38583957
Điện thoại: (04) 38585239
Điện thoại: (04) 38588342; 38584278
Điện thoại: (04) 38585246
Điện thoại: (04) 38583798, 35583215; 38581282
Điện thoại: (04) 38583800, 38585242
Điện thoại: 04) 38583799, 38585240
Fax: (04) 38587326
Điện thoại: (04) 38585243, 35581927
Điện thoại: (04) 38585241
CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO, BỘ MÔN, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, DỊCH VỤ
Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo
Trung tâm Nghiên cứu Giới, Dân số, Môi trường và các vấn đề xã hội
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá Nghệ thuật
Trung tâm Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương và các vấn đề quốc tế
Trung tâm Liên kết Đào tạo Tiến sĩ Quốc tế

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :