Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (VNU-UEB)

Địa chỉ: Nhà E4 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37547506; Fax: (04) 37546765

E-mail: news_ueb@vnu.edu.vn

Website: www.ueb.vnu.edu.vn

 

I. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Sơn

Điện thoại: (04) 37549426; (04) 37547506 + 602

Email: nhson@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Trần Anh Tài

Điện thoại: (04) 37547490; (04) 37547506 + 603

Email: taita@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Trúc Lê

Điện thoại: (04) 37547955; (04) 37547506 + 604

Email: trucle@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Anh Thu

Điện thoại: (84-4) 37547506 + 602

Email: thuna@vnu.edu.vn

 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Các chương trình đào tạo trong nước:

1.1. Bậc đại học

1.1.1. Ngành đào tạo cử nhân chính quy:

- Kinh tế

- Tài chính - Ngân hàng

- Kinh tế Quốc tế

- Kinh tế Phát triển

- Kế toán

1.1.2. Ngành đào tạo cử nhân chất lượng cao:

- Kinh tế Đối ngoại

- Tài chính - Ngân hàng

1.1.3. Ngành đào tạo cử nhân đạt trình độ quốc tế:

- Quản trị Kinh doanh

1.1.4. Ngành đào tạo cử nhân bằng kép:

- Tài chính Ngân hàng và ngôn ngữ Anh (với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

- Kinh tế Đối ngoại và ngôn ngữ Anh (với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

- Luật kinh doanh (với Khoa Luật - ĐHQGHN)

- Kinh tế Phát triển (với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)

1.2. Bậc sau đại học:

1.2.1. Thạc sĩ:

- Tài chính Ngân hàng

- Kinh tế Quốc tế

- Kinh tế Chính trị

- Quản trị Kinh doanh (định hướng nghiên cứu)

- Quản trị Kinh doanh (định hướng thực hành)

- Quản lý Kinh tế (định hướng nghiên cứu)

- Quản lý Kinh tế (định hướng thực hành)

- Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp

1.2.2. Tiến sĩ:

- Quản trị Kinh doanh

- Kinh tế Quốc tế

- Kinh tế Chính trị

2. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (Học bằng tiếng Anh và được trường đại học đối tác cấp bằng):

2.1. Cử nhân:

- Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ

- Kinh doanh 2+2 liên kết với Đại học Massey, New Zealand

- Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế 2+2 với Đại học Benedictine

2.2. Thạc sĩ:

- Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ

- Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Benedictine, Hoa Kỳ

- Quản lý Công liên kết với Đại học Uppsala, Thụy Điển

 

III. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, từng bước tiệm cận với đẳng cấp khu vực và quốc tế, Trường Đại học Kinh tế xác định rõ mối quan hệ chặt chẽ thúc đẩy lẫn nhau giữa nghiên cứu và đào tạo: Nghiên cứu dẫn dắt đào tạo; đào tạo dựa vào kết quả nghiên cứu; quá trình giảng dạy chính là nghiên cứu. Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHKT được phát triển theo hai hướng chính: Nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu phục vụ tư vấn chính sách và doanh nghiệp, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính là kinh tế vĩ mô; phát triển bền vững; phát triển ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp.

Trường Đại học Kinh tế đã xây dựng và tập trung nguồn lực đầu tư cho các chương trình nghiên cứu trọng điểm, gồm (i) Lý thuyết kinh tế và chính sách kinh tế vĩ mô, (ii) Hội nhập và phát triển bền vững, (iii) Kinh tế ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp. Trường cũng phát triển các nhóm nghiên cứu chính, trong đó có (i) Nhóm nghiên cứu về kinh tế và chính sách kinh tế vĩ mô, (ii) Nhóm nghiên cứu về hội nhập và biến đổi khí hậu và (iii) Nhóm nghiên cứu về phát triển ngành dịch vụ ở Việt Nam… nhằm tạo nền tảng, xây dựng trường phái nghiên cứu cũng như sự khác biệt trong nghiên cứu của Nhà trường.

Các định hướng nghiên cứu chính đến năm 2020:

Nghiên cứu tư tưởng, lý thuyết, trường phái, quan điểm, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, làm nền tảng cho các nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo. Đầu tư trọng điểm thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học về lý thuyết kinh tế vĩ mô.

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thực tiễn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020.

Nghiên cứu những vấn đề liên ngành mới, gồm các vấn đề liên quan đến nhóm lợi ích và công bằng xã hội, các vấn đề liên quan đến chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, cũng như các vấn đề biến đổi khí hậu và tai biến của thiên nhiên.

Nghiên cứu những vấn đề cấp bách, nảy sinh trong quá trình vận hành và phát triển của nền kinh tế nói chung và của Trường Đại học Kinh tế nói riêng.

 

IV. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Trường ĐHKT hiện có mối quan hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học, các viện nghiên cứu thuộc 12 nước và vùng lãnh thổ. Trường đã xây dựng một hệ thống các đối tác chiến lược trong nước  gồm hơn 20 tập đoàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và các ngân hàng hàng đầu Việt Nam như: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Tập đoàn Gami, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Liên Việt, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội…

 

V. CÁC KHOA TRỰC THUỘC

1. Khoa Quản trị Kinh doanh

ĐT: (04) 37547506 + 307

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

2. Khoa Tài chính Ngân hàng    

ĐT: (04) 37547506 + 302, 301

Email: tcnh_kt@vnu.edu.vn

3. Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

ĐT: (04) 37547506 + 407, 408

Email: ktqt_kt@vnu.edu.vn

4. Khoa Kinh tế Chính trị

ĐT: (04) 37547506 + 100

Email: ktct_kt@vnu.edu.vn

5. Khoa Kinh tế Phát triển

ĐT: (04) 37547506 + 309, 310

Email: ktpt_kt@vnu.edu.vn

 

V. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

ĐT: (04) 62872176 - Fax: (04) 62872176

Email: contact@ceds.org.vn

2. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

ĐT: (04) 62753894 - Fax: (04) 62753895

Email: info@vepr.org.vn

3. Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

ĐT: (04) 37549901, 37547506 + 279, 539

Fax: (04) 37549728

Email: cite­­_ueb@vnu.edu.vn

4. Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

ĐT: (04) 37547506 + 103

Email: cheqa_ueb@vnu.edu.vn

5. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

ĐT: (04) 37950341 - Fax: (04) 37950341

Email: css@vnu.edu.vn

6. Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế

ĐT: (04) 37872929

Fax: (04) 37871929

7. Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

ĐT: (84-4) 37547506

Fax: (84-4) 37546765

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :