Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37548874; Fax: (04) 37548057
 
BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng: Đỗ Tuấn Minh 
ĐT: (04) 37548356; (04) 37548874 + 104
Phó Hiệu trưởng: Phạm Văn Ngọc
ĐT: 0913230019 - Email: ngocdhqg@yahoo.com
Phó Hiệu trưởng: Ngô Minh Thuỷ
ĐT: (04) 37547964, (04) 37548874 + 103
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Tiếng Anh Sư phạm, Tiếng Anh phiên dịch, Tiếng Nga sư phạm, Tiếng Nga phiên dịch, Tiếng Pháp sư phạm, Tiếng Pháp phiên dịch, Tiếng Trung Quốc sư phạm, Tiếng Trung Quốc phiên dịch, Tiếng Đức sư phạm, Tiếng Đức phiên dịch, Tiếng Nhật Bản sư phạm, Tiếng Nhật Bản phiên dịch, Tiếng Hàn Quốc phiên dịch, Tiếng Ả Rập phiên dịch.
Tiếng Thái Lan được đào tạo như ngoại ngữ thứ 2.
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THPT CHUYÊN
Các ngành đào tạo đại học chất lượng cao:
- Chuyên ngành sư phạm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.
- Chuyên ngành phiên dịch: Tiếng Anh.
Các ngành học THPT chuyên:
Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
 
CÁC KHOA, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Khoa Sư phạm Tiếng Anh
Khoa tiếng Anh
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa  các nước nói tiếng Anh
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
Khoa Sau đại học
Khoa Tại chức
Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
Bộ môn Tâm lý Giáo dục
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Trung tâm giáo dục Quốc tế
Trung tâm Khảo thí và Bồi dưỡng giáo viên
KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH
Điện thoại: (04) 37548874 + 301
Các bộ môn thuộc khoa:
Bộ môn Tiếng Anh 1, Bộ môn Tiếng Anh 2, Bộ môn Tiếng Anh 3, Bộ môn Tiếng Anh 4, Bộ môn Ngôn ngữ học tiếng Anh, Bộ môn Văn học - Đất nước học, Bộ môn Giáo học Pháp, Bộ môn Dịch, Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành, Bộ môn Ngoại ngữ 2, Bộ môn Đào tạo hệ chất lượng cao.
KHOA TIẾNG ANH
Số điện thoại: (84-4) 2243 1401; (84-4) 3858-4968; (84-4) 3858-1426
Các bộ môn thuộc Khoa:
Bộ môn tiếng Anh Khoa học Tự nhiên, Bộ môn tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ môn tiếng Anh Công nghệ: Bộ môn tiếng Anh Kinh tế, Bộ môn tiếng Anh Luật, Bộ môn Ngoại ngữ 2, Bộ Môn Nhiệm vụ chiến lược.
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG ANH
Các bộ môn: Bộ môn Đất nước học, Bộ môn Văn học – Giao thoa, Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Bộ môn NVCL.
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NGA
Điện thoại: (04) 37548874; (04) 37548874 + 303
Các bộ môn thuộc khoa:
Bộ môn Thực hành tiếng 1, Bộ môn Thực hành tiếng 2, Bộ môn Thực hành tiếng 3, Bộ môn Thực hành tiếng 4, Bộ môn Dịch, Bộ môn Lý thuyết tiếng, Bộ môn Giáo học pháp.
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP
Điện thoại: (04) 37548874 + 306
Các bộ môn thuộc khoa:
Bộ môn Thực hành tiếng 1, Bộ môn Thực hành tiếng 2, Bộ môn Thực hành tiếng 3+4, Bộ môn Lý thuyết tiếng, Bộ môn Dịch, Bộ môn Văn hóa - Đất nước học, Bộ môn Ngoại ngữ 2, Bộ môn Giáo học pháp.
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC
Điện thoại: (04) 37548874 + 305
Các bộ môn thuộc khoa:
Bộ môn Thực hành tiếng 1 + 2, Bộ môn Thực hành tiếng 3 + 4, Bộ môn Lý thuyết tiếng, Bộ môn Dịch, Bộ môn Văn hóa - Đất nước học, Bộ môn Giáo học pháp.
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY
Điện thoại: (04) 37548874 + 309
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
Điện thoại: (04) 37548874 + 308
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC
Điện thoại: (04) 37548874
KHOA SAU ĐẠI HỌC
Điện thoại: (04) 37547435; (04) 37548874 + 311
KHOA TẠI CHỨC
Điện thoại: (04) 37548532; (04) 37548874 +313
BỘ MÔN NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Điện thoại: (04) 37548874 + 319
BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC
Điện thoại: (04) 37548874 + 318
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ
Điện thoại: (04) 37548874 + 315
 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ VÀ  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
Điện thoại: (04) 37547110; (04) 37548874 + 226
Giám đốc: Lưu Bá Minh
TRUNG TÂM CNTT
Điện thoại: (04) 37548874 + 229
Giám đốc: Khoa Anh Việt
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
Điện thoại: (04) 37548874 + 227
Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ
Điện thoại: (04) 37549073
Giám đốc: Hoa Ngọc Sơn

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :