Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Địa chỉ: Nhà G7-144 đường Xuân  Thuỷ - Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37547969 - 37548092; Fax: (04) 37548092
E-mail: eduf@vnu.edu.vn
BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng:
Lê Kim Long
ĐT: (04) 37549102; Email: longlk@vnu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng:
Nguyễn Văn Thuần
ĐT: (04) 3757969; Email: thuannv@vnu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng:
Nguyễn Đức Huy
ĐT: (04) 37548939; Email: huynd@vnu.edu.vn 
Phó Hiệu trưởng:
Nguyễn Thị Hương
ĐT: (04) 37548939; Email: nguyenhuong@vnu.edu.vn  
Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Chủ tịch: GS.TS.NGƯT. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
ĐT: 04.37548091
Ngày 03/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở nâng cấp Khoa Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường Đại học Giáo dục là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội. 
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
Các ngành đào tạo hệ chính quy
Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử  
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Tổ chức - Hành chính                   
ĐT: (04) 37548092
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên                                
ĐT: (04) 37547969
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
ĐT: (04) 37547462
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
ĐT: (04) 37548676
CÁC KHOA ĐÀO TẠO
- Khoa Sư phạm
- Khoa Quản lý giáo dục
- Khoa Các Khoa học giáo dục
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học giáo dục
ĐT: (04) 37548939
Trung tâm Phảt triển công tác xã hội và Tổ chức cộng đồng 
ĐT: (04) 32914786
Trung tâm Thông tin và Tư vấn hướng nghiệp
ĐT: (04) 32917386
 
CÁC GS, PGS.TSKH,TS GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG
PGS.TS Hà Huy Bằng, PGS.TS Đặng Quốc Bảo, TS. Nguyễn Ngọc Bích, TS. Vũ Viết Bình, GS.TS Lê Thạc Cán, GS.TS Nguyễn Đức Chính, TS. Nguyễn Quốc Chí, TS. Tôn Quang Cường, GS.TS Phạm Tất Dong, TS. Ngô Thị Thu Dung, PGS.TS Vũ Cao Đàm, PGS.TS Nguyễn Tiến Đạt, PGS.TS Nguyễn Văn Đậu, GS.TSKH Phạm Huy Điển, PGS.TS Hà Văn Đức, PGS.TS Trần Khánh Đức, GS.TSKH Nguyễn Minh Đường, PGS.TS. Đặng Xuân Hải, TS.Nguyễn Trọng Hậu, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, PGS.TS Vũ Quang Hiển, GS.TS Trần Bá Hoành, TS. Nguyễn Thế Hưng, TS. Lê Viết Khuyến, PGS.TS Đặng Bá Lãm, TS. Phạm Văn Lập, PGS.TS Nguyễn Văn Lê, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Nguyễn Vũ Lương, PGS.TS. Lê Kim Long, PGS.TS Trịnh Văn Minh, TS. Đặng Hoàng Minh, PGS.TS Phạm Thành Nghị, PGS.TS Lê Đức Ngọc, PGS.TS Triệu Thị Nguyệt, PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, GS.TS Vũ Văn Tảo, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh, PGS.TS Trần Khánh Thành, TS. Nguyễn Chí Thành, TS. Đinh Thị Kim Thoa, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, GS.TSKH Lâm Quang Thiệp, TS. Trần Anh Tuấn, PGS.TS Trần Thạch Văn, PGS.TS Paitoon Sinlarat, GS. Spencer Shaw, GS. Donald Castro, GS. Peter Wolters , GS.TS. Madeleine Roy, GS.TS. Jean Marc Denommé.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan