Các khoa trực thuộc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các khoa trực thuộc
KHOA LUẬT

Địa chỉ: Nhà E1 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37547787; Fax: (04) 37547081
 
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
Phó Chủ nhiệm khoa - phụ trách: Trịnh Quốc Toản
Điện thoại: (04) 37450030
 
Phó Chủ nhiệm khoa: Nguyễn Thị Quế Anh
Điện thoại: (04) 37547049
 
HỘI ĐÔNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Chủ tịch hội đồng: GS. TSKH Đào Trí Úc
Điện thoại: (04) 3754917
 
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: (04) 375485177
 
Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
Điện thoại: (04) 37547772 
 
CÁC BỘ MÔN
 
Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật
Điện thoại: (04) 37547673
 
Bộ môn Luật Hiến pháp – Hành chính
Điện thoại: (04) 37547913
 
Bộ môn Tư pháp Hình sự
Điện thoại: (04) 37547512
 
Bộ môn Luật Dân sự
Điện thoại: (04) 37547511
 
Bộ môn Luật Kinh doanh
Điện thoại: (04) 37548516
 
Bộ môn Luật Quốc tế
Điện thoại: (04) 37548514
 
CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
Trung tâm Luật so sánh (CLL)
Điện thoại: (04) 37549177
 
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý (LERES)
ĐT: 0437546199
 
Trung tâm Nghiên cứu Luật biển và Hàng hải quốc tế
ĐT: 0432815050
 
Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền công dân
 
Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Luật hình sự
Điện thoại: (04) 37547512
 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA LUẬT
 
Vị trí của Khoa Luật
Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội được thành lập theo Quyết định số 85/TCCB ngày 7/3/2000 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội trên cơ sở sắp xếp lại, tổ chức lại Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn.
Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực luật, tổ chức và hoạt động theo quy chế do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.
Khoa Luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Luật
Đào tạo đại học và sau đại học theo những mã ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép. Ngoài ra, Khoa Luật còn thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và cấp các chứng chỉ cho học viên hoàn thành các chương trình đào tạo này.
Nghiên cứu khoa học gắn với giảng dạy, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở các bậc đại học và sau đại học, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học - công nghệ. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai công nghệ và dịch vụ khoa học nhằm phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các yêu cầu của kinh tế - xã hội nước ta, góp phần đưa những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, đời sống. 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan