Các khoa trực thuộc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các khoa trực thuộc
KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH (VNU-SIS)

Địa chỉ: Nhà G7 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37547619, (04) 37547615

Fax: (84-4) 37548603

Email: vnu.sgs@gmail.com

Website: http://sis.vnu.edu.vn/

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

Phó Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kiều Oanh

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 Phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại: (024) 37547619      

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Điện thoại: (024) 37547615      

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

Điện thoại: (024) 37548603    

Trung tâm Khoa học công nghệ và Hỗ trợ đào tạo

Điện thoại: (024) 37547716

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

- Thực hiện những chương trình đào tạo sau đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

- Liên kết với các trường đại học nước ngoài để tổ chức đào tạo sau đại học sau khi được ĐHQGHN cho phép.

- Nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn phù hợp với các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

2. NHIỆM VỤ

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo các chương trình sau đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực liên quan nhiều đơn vị;

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng sau đại học phù hợp với năng lực của mình; cấp chứng chỉ chứng nhận kết quả học tập cho các học viên có nhu cầu và đã hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao, cập nhật, hiện đại hóa kiến thức.

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức phục vụ cho các chương trình đào tạo sau đại học trong nước và quốc tế.

- Liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo sau đại học sau khi được Giám đốc ĐHQGHN cho phép.

- Thực hiện các đề tài, dự án NCKH phục vụ công tác tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN.

- Làm đầu mối phối hợp với các ban chức năng và đơn vị có liên quan tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ, bằng tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN.

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn phù hợp với các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   |