Các trung tâm đào tạo và nghiên cứu
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trung tâm đào tạo và nghiên cứu
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35581836, (04) 35589544
E-mail: ttgdqp@vnu.edu.vn
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là đơn vị đào tạo nằm trong hệ thống các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ.
- Tổ chức đào tạo chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo khác theo phân luồng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.  Cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên, học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập có đủ điều kiện theo Qui chế Đào tạo Đại học của ĐHQGHN.
- Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ viên chức của Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc các đối tượng 3,4,5 theo kế hoạch, yêu cầu của Ban Chỉ huy quân sự Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Tổ chức biên soạn tập bài giảng, tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Thực hiện công tác Quốc phòng - An ninh, quân sự địa phương, tham mưu cho lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác Quốc phòng - An ninh.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao.
BAN GIÁM ĐỐC
- Giám đốc: Ths.Nguyễn Văn Lợi
Điện thoại: (04) 35578529 - 0913237909
- Phó Giám đốc phụ trách Tài chính, cơ sở vật chất: Ths. Trần Danh Lực
Điện thoại: (04) 35572991 - 0979416666
- Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo và nghiên cứu khoa học: Đại tá Đinh Văn Hưởng
Điện thoại: (04) 35572990 - 0912105712
CÁC KHOA TRỰC THUỘC
Khoa Chính trị
Điện thoại: (04) 35544725
Chủ nhiệm Khoa: Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - ĐT: 0989663569
Khoa Quân sự
Điện thoại: (04) 37549418
Chủ nhiệm Khoa: Đại tá Nguyễn Duy Khải - ĐT: 0914314215
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Đào tạo
Điện thoại: (04) 35581836
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Dung - ĐT: 0904431396
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: (04) 35589544
Trưởng phòng: Tăng Tài Hoa - ĐT: 0983115117
Bộ phận Kế toán
Điện thoại: (04) 35573883
Phụ trách bộ phận: Ngô Thị Lan Anh - ĐT: 01695105836
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tiềm lực của Trung tâm: 1 năm giảng dạy khoảng 15.000 sinh viên.
- Chương trình đào tạo GDQP – AN theo thông tư 31/2012/TT - BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 9 năm 2012 ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh quy định cho sinh viên hệ Cao đẳng, hệ Đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học như sau: gồm 03 môn học với 08 tín chỉ. Các trường đào tạo theo niên chế, khối lượng kiến thức môn Giáo dục Quốc phòng –An ninh chuyển đổi tương ứng gồm 3 học phần: 11 đơn vị học trình (165 tiết):
+ Môn học CME 1001: Đường lối quân sự của Đảng: 03 tín chỉ.
+ Môn học CME 1002: Công tác quốc phòng an ninh: 02 tín chỉ.
+ Môn học CME 1003: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC): 03 tín chỉ.
- Đánh giá kết quả theo từng học phần (môn học), sau khi học xong bằng phương pháp thi: trắc nghiệm, thực hành.
- Cấp chứng chỉ: Sinh viên học tập có đủ kết quả các học phần (môn học) từ 5,0 điểm trở lên được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh ký.
- Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh là điều kiện để sinh viên được xét tốt nghiệp khi ra trường.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan