Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Công nghệ

 
STT
Chương trình đào tạo
Chuẩn
CLC
Trình độ quốc tế
Tổng
01
Công nghệ thông tin
2
02
Công nghệ Điện tử - Viễn thông
x
2
03
Công nghệ Cơ điện tử
 
 
 
1
04
Vật lý kỹ thuật
 
 
1
05
Cơ học kỹ thuật
Năm 2010
 
 
1
 Tổng
5
2
2
 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :