Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo đại học của Khoa Quốc tế

STT
Chương trình đào tạo
Chuẩn
CLC
Trình độ quốc tế
Tổng
01
Kế toán, phân tích và kiểm toán
-
-
1
02
Kinh doanh quốc tế
-
-
1
Tổng
2
-
-
-

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :