Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Ả Rập phiên dịch

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG Ả RẬP PHIÊN DỊCH

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

Cung cấp kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực sau:

- Ngôn ngữ và văn hoá Ả Rập.

- Lịch sử phát triển quốc gia.

- Đời sống chính trị, xã hội Ả Rập hiện tại.

- Quan hệ kinh tế, chính trị giữa Ả Rập và Việt Nam.

 1.2. Về năng lực

Hình thành, củng cố và phát triển các năng lực sau:

- Năng lực về chuyên môn.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác dịch thuật từ tiếng Ả Rập sang tiếng Việt và ngược lại, có thể làm việc tại các công ty, các tổ chức kinh tế có sử dụng tiếng Ả Rập.

- Năng lực giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc liên quan đến chuyên môn của mình, đương đầu với cạnh tranh trong nền kinh tế mở, thị trường.

- Cập nhật những mảng từ mới và khái niệm mới liên quan đến dịch thuật.

 1.3. Về kĩ năng

Người học được rèn luyện các kĩ năng sau:

- Nắm bắt và xử lí thông tin.

- Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Ả Rập dưới dạng nói, nghe, đọc, viết.

- Dịch thuật, hướng dẫn du lịch, phục vụ các hội nghị chuyên đề sử dụng tiếng Ả Rập.

1.4. Về thái độ

Giáo dục lòng yêu nghề, có ý chí tự hoàn thiện, vươn lên trong công việc, trong sự nghiệp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                          136 tín chỉ, trong đó:

 - Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

12 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

10 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

64 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

6 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

5 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

53 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

51 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/10 tín chỉ

 

- Khối kiến thức chuyên ngành:

 

 

2/8 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

18 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

14 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

4/6 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

5 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :