GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Thi đua - Khen thưởng
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014

 

TT

Danh mục

Số lượng

1

Anh hùng lao động

- tập thể: 01

2

Huân chương Độc lập hạng Nhất

- tập thể: 01

3

Huân chương Độc lập hạng Ba

- tập thể: 01

4

Huân chương Lao động hạng Nhì

- tập thể: 01

5

Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

- tập thể: 120

- cá nhân: 292

6

Cờ thi đua của ĐHQGHN

03

7

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT)

01

8

Bằng khen của Bộ GD&ĐT

- tập thể: 05
- cá nhân: 04

9

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

02

10

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT

24

11

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN

238

12

Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN

151

13

Tập thể Lao động xuất sắc

223

15

Đơn vị Lao động xuất sắc

07

17

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển ĐHQGHN”

67

18

Nhà giáo Nhân dân

05

19

Nhà giáo Ưu tú

14

20

Học sinh đạt giải thưởng Quốc tế, Khu vực

6 huy chương Quốc tế (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ); 6 HCB Châu Á.

21

Học sinh đạt giải Quốc gia

55 (3 nhất, 35 nhì, 17 ba)

>>> Xem các số liệu thi đua khen thưởng khác

>>> Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

>>> Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

>>> Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013


 

 Ban Chính trị và CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :