Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Đội ngũ cán bộ cơ hữu của ĐHQGHN giai đoạn 1996 - 2010

 

 

 
Năm 1993
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2005
Năm 2010
Tổng số CBVC               
2.816
1.988
2.004
2.590
2.399
Tổng số GV               
1.968
1.241
1.349
1.411
1.858
Tỷ lệ GS, PGS/GV        
15,6%
17,2%
14,8%
18,1%
15,9%
Tỷ lệ TS, TSKH/GV    
18,4%
38,1%
36,0%
37,6%
 36,9%
Ghi chú:Từ năm 1998 trở về trước, số cán bộ viên chức bao gồm cả của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (đã tách ra từ năm 1999).

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :