Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Số liệu tuyển sinh đại học trong giai đoạn 2001-2010

TT
Năm tuyển sinh
Đại học chính quy
Đại học không chính qui
Chỉ tiêu
Thực hiện
Chỉ tiêu
Thực hiện
1
1996
 
5000
 
 
2
2000
 
4997
 
 
3
2001
4 220
4 255
5150
5.200
4
2002
4 438
4.280
5660
5.760
5
2003
4.510
4.584
5.500
5.497
6
2004
4.925
4 769
5.500
3.000
7
2005
5 035
4 850
6 500
5 420
8
2006
5.270
4 913
5.500
5 158
9
2007
5.180
5 026
4.410
4 361
10
2008
5.580
4.928
5.000
4.622
11
2009
5.710
5.559
4.000
3.592
12
2010
5.500
4.225*
3.930
-
* Số thực hiện năm 2010 chưa bao gồm kết quả xét tuyển nguyện vọng 2.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :