Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Thống kê các chương trình đào tạo đại học và sau đại học ở ĐHQGHN (tính đến 31.12.2010)

 
TT
Đơn vị
Đào tạo bậc đại học
Đào tạo sau đại học
Chuẩn
CLC;TN;TT
Chuẩn quốc tế
Tổng
Thạc sĩ
Tiến sĩ
01
ĐHKHTN
20
06; 05; 03
03
36
46
56
02
ĐHKHXH-NV
18
04
01
23
27
25
03
ĐHNN
17
05
 
22
9
6
04
ĐHCN
05
02
02
08
6
6
05
ĐHKT
05
01
01
07
4
2
06
ĐH Giáo dục
07
 
 
07
7
1
07
Khoa Luật
02
01
 
03
5
4
08
Khoa Quốc tế
02
 
 
02
 
 
09
Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khác
 
 
 
 
07
12
Tổng
76
21; 05; 03
07
108
121
112
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :