Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Tổng hợp số liệu đào tạo tiến sĩ gian đoạn 2001-2008

Tổng hợp số liệu đào tạo tiến sĩ gian đoạn 2001-2008

STT

Năm tuyển sinh

Chỉ tiêu

Số thi trúng tuyển     

Số chuyển tiếp sinh  từ ThS

Số chuyển tiếp  sinh từ CN

Tuyển sinh người nước ngoài

Tổng số tuyển sinh cả năm

Ghi chú

1

Năm 2001

78

39

16

23

 

78

 

2

Năm 2002

87

44

17

30

 

91

 

3

Năm 2003

145

55

21

31

5

112

 

4

Năm 2004

154

59

16

27

4

106

 

5

Năm 2005

145

101

29

42

5

177

 

6

Năm 2006

100

102

35

20

3

160

 

7

Năm 2007

200

130

30

10

1

171

 

8

Năm 2008

214

158

26

4

2

190

 

Tổng cộng:

1.123

688

190

187

20

1.085

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: