Kế hoạch học tập và giảng dạy
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Kế hoạch học tập và giảng dạy  >  
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2015 – 2016

 

 

TT

Nội dung công việc

Tuần

Thời gian thực hiện

 

Học kỳ 1

 

08/2015

   1       

Triệu tập sinh viên khóa QH.2015  đợt 1

33,37

25/08-10/09/2015

   2       

Khai giảng khối trung học phổ thông chuyên

36

03-05/9/2015

   3       

Bắt đầu năm học mới đối với các khóa QH2012,

QH 2013, QH2014

37

07/9/2015

   4       

Tuyển sinh các chương trình chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế

38

Trước 20/9/2015

   5       

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

37,39

07-20/9/2015

   6       

Tổ chức lễ khai giảng cho sinh viên QH2015

36,39

05-20/9/2015

   7       

Bắt đầu kế hoạch giảng dạy cho sinh viên QH2015

37

07/9/2015

   8       

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015

38

12-13/9/2015

   9       

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 3 năm 2015

 

9/2015

  10      

Tổ chức lễ khai giảng khóa học QH2015 sau đại học và trao bằng Tiến sỹ

 

11/2015

  11      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 4 năm 2015

 

11/2015

  12      

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 4 năm 2015

 

12/2015

  13      

Tổng kết công tác tuyển sinh ĐH năm 2015

 

Trước 30/10/2015

  14      

Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2015

 

Trước 10/11/2015

  15      

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I

52

21-26/12/2015

  16      

Sinh viên chính quy thi học kỳ I.

 

28/12/2015-6/01/2016

 

Học kỳ II

 

01/2016

  17      

Bắt đầu học kỳ II

4

18/01/2016

  18      

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

4,5

18-31/01/2016

  19      

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

5

25/01-31/01/2016

  20      

Nghỉ Tết nguyên đán

6,7

01/2-12/2/2016

  21      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2016

 

02/2016

  22      

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 1 năm 2016

 

03/2016

  23      

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

 

 04/2016

  24      

Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên chính quy

19,20

02-14/5/2016

  25      

Lễ bế giảng khối trung học phổ thông chuyên

21,22

19-28/5/2016

  26      

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

21

20/5/2016

  27      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2016

 

5/2016

  28      

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 2 năm 2016

 

6/2016

  29      

Sinh viên chính quy bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

22,23

23/5-04/6/2016

  30      

Sinh viên chính quy thi học kỳ II

22,24

23/5-11/6/2016

  31      

Tuyển sinh khối trung học phổ thông chuyên

22,23

27-29/5/2016

03-05/6/2016

  32      

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

24

13-18/6/2016

  33      

Đơn vị nhận Phiếu đăng ký xét tuyển sinh ĐH đợt 1

25-27

13-30/06/2016

  34      

Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học.

27

Trước 30/6/2016

 

Kỳ mùa hè

 

07/2016

  35      

Tổ chức học kỳ hè và thi (nếu có)

29-34

11/07-19/08/2016

  36      

Tổng kết năm học

29

Trước 15/7/2016

  37      

Đơn vị nhận Phiếu đăng ký xét TSĐH đợt bổ sung

32-35

06/8-26/08/2016

  38      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3 năm 2016.

 

8/2016

 

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :