Kế hoạch học tập và giảng dạy
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Kế hoạch học tập và giảng dạy  >  
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2017 - 2018

TT

Nội dung công việc

Tuần

Thời gian thực hiện

 

Học kỳ 1

 

08/2017

   1        

Triệu tập sinh viên đại học chính quy (ĐHCQ) QH2017

34-37

15/8-10/9/2017

   2        

Khai giảng khối trung học phổ thông

37

05-08/9/2017

   3        

Bắt đầu năm học mới đối với các khóa ĐHCQ QH2014,

QH2015, QH2016

37

05/9/2017

   4        

Tổ chức khai giảng cho sinh viên ĐHCQ QH2017

37-38

05-15/9/2017

   5        

Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần

37-38

05-15/9/2017

   6        

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

37-39

05-22/9/2017

   7        

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

38

09-10/9/2017

   8        

Tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế

39

Trước 23/9/2017

   9        

Tổ chức trao bằng thạc sỹ đợt 3 năm 2017

 

9/2017

  10      

Thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên chính quy QH2017

40,41

25/9-07/10/2017

  11      

Hoàn tất công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2017

45

Trước 30/10/2017

  12      

Tổng kết công tác tuyển sinh ĐH năm 2017

46

Trước 11/11/2017

  13      

Tổ chức khai giảng SĐH khóa học QH2017 và trao bằng tiến sỹ

 

11-12/2017

  14      

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 4 năm 2017

 

11-12/2017

  15      

Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2017

50

Trước 09/12/2017

  16      

Tổ chức trao bằng thạc sỹ đợt 4 năm 2017

 

12/2017

  17      

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I

52

18-23/12/2017

  18      

Sinh viên chính quy thi học kỳ I

53,3

25/12/2017-13/01/2018

  19      

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

3

15-20/01/2018

  20      

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

3

15/1-21/01/2018

 

Học kỳ II

 

01/2018

  21      

Bắt đầu học kỳ II

4

22/01/2018

  22      

Nghỉ Tết nguyên đán

6-9

10/2-25/02/2018

  23      

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2018

 

02/2018

  24      

Tổ chức trao bằng thạc sỹ đợt 1 năm 2018

 

03/2018

  25      

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018

 

04/2018

  26      

Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên chính quy

18-20

30/4/2018-20/5/2018

  27      

Bế giảng khối trung học phổ thông

20-21

21-27/5/2018

  28      

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2018

 

5/2018

  29      

Tổ chức trao bằng thạc sỹ đợt 2 năm 2018

 

6/2018

  30      

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

21

21/5/-26/05/2018

  31      

Sinh viên chính quy bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

21,22

21/5-02/6/2018

  32      

Sinh viên chính quy thi học kỳ II

22-25

28/5-23/6/2018

  33      

Tuyển sinh khối trung học phổ thông

22,23

28/5-10/6/2018

  34      

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

24

11-17/6/2018

  35      

Tham gia công tác thi THPTQG 2018 (nếu có)

 

6/2018

  36      

Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc ĐHCQ

28

Trước 15/7/2018

 

Kỳ mùa hè

 

07/2018

  37      

Xét tuyển ĐHCQ đợt 1

28-31

10/07-30/7/2018

  38      

Tổ chức học kỳ hè và thi (nếu có)

28-33

09/07-18/8/2018

  39      

Các đơn vị tổng kết năm học

33

Trước 15/8/2018

  40      

Xét tuyển ĐHCQ đợt bổ sung (nếu có)

34-35

15/8-30/8/2018

  41      

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3 năm 2018

 

8/2018

  42      

ĐHQGHN tổng kết năm học

36

Trước  30/8/2018

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :