Kế hoạch học tập và giảng dạy
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Kế hoạch học tập và giảng dạy  >  
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2016 - 2017

Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2016 - 2017

TT

Nội dung công việc

Tuần

Thời gian thực hiện

 

Học kỳ 1

 

08/2016

   1        

Triệu tập sinh viên khóa QH.2016

31-36

25/07-30/8/2016

   2        

Khai giảng khối trung học phổ thông

36,37

03-10/9/2016

   3        

Bắt đầu năm học mới đối với các khóa QH2013,

QH 2014, QH2015

37

05/9/2016

   4        

Tổ chức lễ khai giảng cho sinh viên QH2016

37-39

05-16/9/2016

   5        

Tổ chức giảng dạy cho sinh viên QH2016

37,38

05-16/9/2016

   6        

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

37-39

05-23/9/2016

   7        

Tuyển sinh các chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế

39

Trước 20/9/2016

   8        

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

37,38

10-11/9/2016

   9        

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 3 năm 2016

 

9/2016

  10      

Hoàn tất công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

40

Trước 30/9/2016

  11      

Tổng kết công tác tuyển sinh ĐH năm 2016

45

Trước 05/11/2016

  12      

Tổ chức lễ khai giảng sau đại học khóa học QH2016 và trao bằng Tiến sỹ

 

11/2016

  13      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 4 năm 2016

 

11-12/2016

  14      

Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2016

 

Trước 10/12/2016

  15      

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 4 năm 2016

 

12/2016

  16      

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I

52

19-24/12/2016

  17      

Sinh viên chính quy thi học kỳ I

53,2

26/12/2016-14/1/2017

  18      

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

3

16-21/01/2017

  19      

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

3

16/01-21/01/2017

  20      

Nghỉ Tết nguyên đán

4,5

23/01-05/2/2017

 

Học kỳ II

 

02/2017

  21      

Bắt đầu học kỳ II

6

06/02/2017

  22      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2017

 

02/2017

  23      

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 1 năm 2017

 

03/2017

  24      

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

 

 04/2017

  25      

Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên chính quy

18-20

03-17/5/2017

  26      

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

20

20/5/2017

  27      

Bế giảng khối trung học phổ thông

20-22

20-27/5/2017

  28      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2017

 

5/2017

  29      

Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ đợt 2 năm 2017

 

6/2017

  30      

Sinh viên chính quy bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

21,22

22/5-03/6/2017

  31      

Sinh viên chính quy thi học kỳ II

21,23

22/5-10/6/2017

  32      

Tuyển sinh khối trung học phổ thông

22,23

03-04/6/2017

  33      

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

24

12-17/6/2017

  34      

Đơn vị tổ chức đăng ký xét tuyển ĐHCQ đợt 1

24-26

13-24/6/2017

  35      

Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học.

26

Trước 30/6/2017

 

Kỳ mùa hè

 

07/2017

  36      

Tổ chức học kỳ hè và thi (nếu có)

28-33

10/07-19/08/2017

  37      

Các đơn vị tổng kết năm học

34

Trước 15/8/2017

  38      

Đơn vị tổ chức đăng ký xét tuyển ĐHCQ đợt bổ sung

32-35

16/8-25/08/2017

  39      

ĐHQGHN tổng kết năm học

36

Trước  30/8/2017

  40      

Tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 3 năm 2017.

 

8/2017

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :