HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế
Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2016

>>> Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2015

STT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 1

Hội nghị "Sáng kiến mô hình tích hợp năng lượng, môi trường và hệ sinh thái cho  phát triển bền vững ở các quốc gia Châu Á"

Energy, Environment and Ecosystems (3E) Nexus Initative for Sustainable Development in Asian Countries

14-15/01/2016

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hội nghị "Các tiến bộ công nghệ"

The 2nd International Joint Conference on Convergence

17-22/02/2016

Trường Đại học Công nghệ

 3

Hội thảo "Đo lường tác động xã hội: các góc nhìn toàn cầu"

Social Impact measurement: Global perspectives

16/3/2016

Trường Đại học Kinh tế

 4

Hội thảo "Biến đổi khí hậu: tác động và ứng phó"

Climate Change: impacts and Responses

21-24/4/2016

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 5

Hội thảo "Quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam: xây dựng chiến lược nghiên cứu và giảng dạy chất lượng cao qua vai trò lãnh đạo có chiến lược bền vững"

Higher Education Internationalization in Vietnam: Building the high quality teaching and research through leadership role with sustainable strategy

20/4/2016

Trường Đại học Giáo dục

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :