CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê
Số liệu thống kê theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo

Stt

Tên đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến sĩ khoa học

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên

749

10

346

249

116

28

26

120

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

531

0

239

208

61

23

14

99

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

755

0

123

430

171

31

3

21

4

Trường Đại học Công nghệ

247

0

104

72

65

6

3

30

5

Trường Đại học Kinh tế

225

0

81

87

40

17

1

21

6

Trường Đại học Giáo dục

119

0

48

47

21

3

4

10

7

Trường Đại học Việt Nhật

35

0

9

10

16

0

1

1

8

Khoa Quốc tế

120

1

15

52

39

13

0

7

9

Khoa Luật

116

2

52

40

21

1

7

15

10

Khoa Các Khoa học liên ngành

19

0

5

7

6

1

0

2

11

Khoa Quản trị và Kinh doanh

51

0

13

18

20

0

0

5

12

Khoa Y Dược

84

0

20

37

23

4

2

12

13

Viện Công nghệ Thông tin

33

1

10

12

8

2

2

3

14

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

45

0

11

20

13

1

0

1

15

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

30

0

11

13

5

1

3

2

16

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

15

0

3

7

5

0

0

0

17

Viện Quốc tế Pháp ngữ

14

0

5

7

2

0

0

0

18

Viện Trần Nhân Tông

13

0

5

5

3

0

0

1

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

31

0

9

17

5

0

0

0

20

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn lực

14

0

2

7

5

0

0

0

21

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

49

0

0

16

22

11

0

0

22

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

35

0

2

23

7

3

0

0

23

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ
khởi nghiệp

12

0

1

2

9

0

0

0

24

Trung tâm  Hỗ trợ Sinh viên

71

0

0

13

35

23

0

0

25

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

8

0

2

4

2

0

0

0

26

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

19

0

2

10

4

3

0

1

27

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

44

0

1

11

13

19

0

0

28

Trung tâm Thông tin – Thư viện

123

0

2

18

90

13

0

0

29

Ban Quản lý các dự án

30

0

3

6

20

1

0

0

30

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

4

0

0

0

4

0

0

0

31

Bệnh viện ĐHQGHN

120

0

7

21

44

48

0

2

32

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

59

0

1

15

30

13

0

0

33

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

0

2

5

3

0

0

0

34

Cơ quan ĐHQGHN

164

2

28

70

36

28

5

13

 

Cộng

3.994

16

1.162

1.559

964

293

71

384

 

Cập nhật đến 12/2018

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :