HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
DANH SÁCH VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ KÝ KẾT NĂM 2017

TT

Thứ tự theo năm

Thời gian

Tổ chức

Người ký

353

1

18/1/2017

Kyoto University, Japan (Student Exchange Agreement)

Prof. Nguyen Kim Son

President

354

2

2/2/2017

University of Technology Sydney, Australia

Prof. Nguyen Kim Son

President

355

3

9/2/2017

L’Université de la Rochelle, France (Đại học La Rochelle)

Prof. Nguyen Kim Son

President

356

4

21/3/2017

JAIST

Prof. Nguyen Kim Son

President

357

5

21/3/2017

JAIST (Trao đổi sinh viên)

Prof. Nguyen Kim Son

President

358

6

28/3/2017

Université Mohammed V de Rabat (Đại học Mohamed V – Rabat)

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

359

7

21/4/2017

Royal Melbourne Sintitute of Technology (RMIT)

Prof. Nguyen Hoang Hai

Vice-President

360

8

15/5/2017

L’Universite De Toulon, France (Đại học Toulon)

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

361

9

17/5/2017

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Prof. Nguyễn Hoàng Hải

Vice-President

362

10

27/6/2017

National University of Public Service Budapest (Đại học Quốc gia Budapest, Hungary)

Prof. Lê Quân

Vice-President

363

11

27/6/2017

The University of Szeged Hungary

Prof. Lê Quân

Vice-President

364

12

4/7/2017

Aix Marseille Université (Đại học Aix Marseille), France

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

365

13

6/7/2017

Ký với 04 đối tác Đức + 04 doanh nghiệp Việt Nam  với ĐHQGHN

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

366

14

6/7/2017

University of Rostock, Germany

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

367

15

6/7/2017

University of Rostock, Germany (Student Exchange)

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

368

16

12/4/2017

Osaka University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

 

  369

17

30/5/2017

Đại học Toulouse Capitole, Đại học Bordeaux và Đại học Jean Moulin Lyon 3, Cộng hòa Pháp

Prof. Nguyen Kim Son

President

370

18

22/9/2017

National Taipei University, Taiwan

Prof. Nguyen Kim Son

President

371

19

22/9/2017

National Taipei University, Taiwan

Prof. Nguyen Kim Son

President

372

20

4/10/2017

Tohoku University, Japan

Prof. Nguyen Huu Duc

Vice – President

373

21

17/10/2017

Daito Bunka University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

374

22

17/11/2017

Hanyang University, Korea

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

375

23

22/11/2017

Embassy of Ireland in Hanoi

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

376

24

24/11/2017

Trinity College Dublin, Ireland

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

377

25

6/12/2017

Mc Master University, Canada

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

 

 Ban Hợp tác Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :