Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
DANH SÁCH VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ KÝ KẾT NĂM 2017

TT

Thứ tự theo năm

Thời gian

Tổ chức

Người ký

353

1

18/1/2017

Kyoto University, Japan (Student Exchange Agreement)

Prof. Nguyen Kim Son

President

354

2

2/2/2017

University of Technology Sydney, Australia

Prof. Nguyen Kim Son

President

355

3

9/2/2017

L’Université de la Rochelle, France (Đại học La Rochelle)

Prof. Nguyen Kim Son

President

356

4

21/3/2017

JAIST

Prof. Nguyen Kim Son

President

357

5

21/3/2017

JAIST (Trao đổi sinh viên)

Prof. Nguyen Kim Son

President

358

6

28/3/2017

Université Mohammed V de Rabat (Đại học Mohamed V – Rabat)

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

359

7

21/4/2017

Royal Melbourne Sintitute of Technology (RMIT)

Prof. Nguyen Hoang Hai

Vice-President

360

8

15/5/2017

L’Universite De Toulon, France (Đại học Toulon)

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

361

9

17/5/2017

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Prof. Nguyễn Hoàng Hải

Vice-President

362

10

27/6/2017

National University of Public Service Budapest (Đại học Quốc gia Budapest, Hungary)

Prof. Lê Quân

Vice-President

363

11

27/6/2017

The University of Szeged Hungary

Prof. Lê Quân

Vice-President

364

12

4/7/2017

Aix Marseille Université (Đại học Aix Marseille), France

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

365

13

6/7/2017

Ký với 04 đối tác Đức + 04 doanh nghiệp Việt Nam  với ĐHQGHN

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

366

14

6/7/2017

University of Rostock, Germany

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

367

15

6/7/2017

University of Rostock, Germany (Student Exchange)

Prof. Nguyễn Kim Sơn

President

368

16

12/4/2017

Osaka University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

 

  369

17

30/5/2017

Đại học Toulouse Capitole, Đại học Bordeaux và Đại học Jean Moulin Lyon 3, Cộng hòa Pháp

Prof. Nguyen Kim Son

President

370

18

22/9/2017

National Taipei University, Taiwan

Prof. Nguyen Kim Son

President

371

19

22/9/2017

National Taipei University, Taiwan

Prof. Nguyen Kim Son

President

372

20

4/10/2017

Tohoku University, Japan

Prof. Nguyen Huu Duc

Vice – President

373

21

17/10/2017

Daito Bunka University, Japan

Prof. Nguyen Kim Son

President

374

22

17/11/2017

Hanyang University, Korea

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

375

23

22/11/2017

Embassy of Ireland in Hanoi

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

376

24

24/11/2017

Trinity College Dublin, Ireland

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

377

25

6/12/2017

Mc Master University, Canada

Prof. Nguyen Kim Sơn

Vice – President

 

 Ban Hợp tác Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :