Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Nhiệm vụ năm 2012

STT
Tên nhiệm vụ/Mã số
Chủ trì/Cơ quan chủ trì
Thời gian thực hiện
1
QGTĐ.12.01. Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN trên cơ sở màng kim loại xốp có cấu trúc nano, ứng dụng trong y sinh học
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Trường ĐHKHTN
2012-2014
2
QGĐA.12.05. Xây dựng bộ phiếu điều tra thử nghiệm và đại trà và thiết lập hệ thống hỗ trợ làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích để đánh giá biến động kinh tế - xã hội - môi trường Việt Nam
TS. Nguyễn Anh Thu, Trường ĐHKT
2012-2013
3
QGĐA.12.06. Nghiên cứu đối tượng điều tra làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích để đánh giá biến động kinh tế - xã hội - môi trường Việt Nam
TS. Nguyễn Đăng Minh, Trường ĐHKT
2012-2013
4
QGĐA.12.07. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích để đánh giá biến động kinh tế - xã hội - môi trường Việt Nam
TS. Nguyễn Thùy Anh, Trường ĐHKT
2012-2013
5
QGĐA.12.08. Xây dựng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích để đánh giá biến động kinh tế - xã hội - môi trường Việt Nam
TS. Nguyễn Việt Khôi, Trường ĐHKT
2012-2013
6
QGĐA.12.11. Hiệu quả hoạt động chuyển giao công ngệ của ĐHQGHN cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam
TS. Hoàng Đình Phi, Trường ĐHKT
2012-2013
7
QGTĐ.12.27. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng tiếng nói và dịch máy để phát triển hệ thống hỗ trợ phiên dịch trực tiếp Anh - Việt (dịch ca bin)
TS. Nguyễn Ái Việt, Viện CNTT
2012-2013
8
QGTĐ.12.25. Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS và xử lý ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian trong theo dõi cháy rừng tại Việt Nam
TS. Lê Thanh Hà, Trường Đại học Công nghệ
2012-2013
9
QGTĐ.12.24. Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam
PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ, ĐHQGHN
2012-2013
10
QGTĐ.12.26. Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng ngành Hà Nội học
PGS. TS. Phạm Hồng Tung, ĐHQGHN
2012-2013

 Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :