Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Nhiệm vụ năm 2013

STT
Tên nhiệm vụ/Mã số
Chủ trì/Cơ quan chủ trì
Thời gian thực hiện
I
Đề tài nhóm A
 
 
1
QGTĐ.13.01. Các phương pháp và công cụ phân tích chương trình và ứng dụng trong đào tạo
PGS. TS. Nguyễn Việt Hà, Trường Đại học Công nghệ
2013-2014
2
QGTĐ.13.02. Xây dựng và phân loại các lớp đồ thị có tính chất đặc biệt trong không gian vectơ trên trường và vành hữu hạn
TS. Lê Anh Vinh, Trường ĐHGD
2013-2014
3
QGTĐ.13.03. Nghiên cứu hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) nhờ cấu trúc nano kim loại và ứng dụng
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình, Trường ĐHKHTN
2013-2014
4
QGTĐ.13.04. Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang pha đất hiếm trên cơ sở LaPO4, Zn2SO4.
PGS. TS. Lê Văn Vũ, Trường ĐHKHTN
2013-2014
5
QGTĐ.13.05. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các anten dải mạch siêu cao tần cho các loại điện thoại di động thế hệ mới
PGS. TS. Trương Vũ Bằng Giang, Trường ĐHKHTN
2013-2014
6
QGTĐ.13.06. Nghiên cứu proteinase kim loại và protein ức chế proteinase kim loại của bệnh ung thư đại trực tràng
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái, Trường ĐHKHTN
2013-2014
7
QGTĐ.13.07. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành đáp ứng yêu cầu sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất ở tỉnh Hà Giang
PGS. TS. Lê Văn Thiện, Trường ĐHKHTN
2013-2014
8
QGTĐ.13.08. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên đất khu vực ngoại thành phía Tây Nam Hà Nội
PGS. TS. Trần Văn Tuấn, Trường ĐHKHTN
2013-2014
9
QGTĐ.13.09. Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình dâng cao mực nước do biến đổi khí hậu toàn cầu đến phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều trên vùng biển miền Trung Việt Nam
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn, Trường ĐHKHTN
2013-2014
10
QGTĐ.13.10. Nghiên cứu đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do biến đổi khí hậu tới biến đổi sử dụng đất, di dân và sinh kế tại các xã ven biển thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
TS. Nguyễn An Thịnh, Trường ĐHKHTN
2013-2014
11
QGTĐ.13.11. Nghiên cứu xây dựng chuẩn mực văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, hội nhập và phát triển
PGS. TS. Nguyễn Thị Phụng, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
12
QGTĐ.13.12. Lịch sử Nho giáo Việt Nam thế kỷ X – thế kỷ XV
PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
13
QGTĐ.13.13. Vai trò của báo chí với việc phát triển bền vững vùng Tây Bắc
TS. Đặng Thị Thu Hương, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
14
QGTĐ.13.14. Phụ nữ sau sinh: Những rỗi nhiễu tâm lý và các biện pháp hỗ trợ
GS. TS. Trần Thị Minh Đức, Trung tâm NC Phụ nữ
2013-2014
15
QGTĐ.13.15. Xây dựng mạng lưới tư vấn dạy học online và offline cho các trường THPT Việt Nam dựa trên các chỉ số hỗ trợ của ICT đối với môi trường học tập
GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường ĐHGD
2013-2014
16
QGTĐ.13.16. Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế thế kỷ XVI-XVIII
PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
17
QGTĐ.13.17. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Việt của học viên quốc tế
GS. TS. Vũ Đức Nghiệu, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
18
QGTĐ.13.18. Thực trạng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam hiện nay
PGS. TS. Nguyễn Văn Kim, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
19
QGTĐ.13.19. Thực trạng và xu hướng giá trị đạo đức, lối sống của học sinh trung học phổ thông và sinh viên Việt Nam hiện nay
TS. Lưu Minh Văn, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
20
 QGTĐ.13.20. Yêu cầu của nhà tuyển dụng về các kỹ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp đại học ngành khoa học xã hội và nhân văn
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
21
QGTĐ.13.21. Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
TS. Nguyễn Đăng Minh, Trường ĐH Kinh tế
2013-2014
22
QGTĐ.13.22. Xây dựng báo cáo chuyên đề theo quý về hội nhập ASEAN (+1,3,6)
TS. Nguyễn Anh Thu, Trường ĐH Kinh tế
2013-2014
23
QGTĐ.13.23. Nghiên cứu chất lượng đội ngũ lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam
PGS. TS. Lê Quân, Trường ĐH Kinh tế
2013-2014
24
QGTĐ.13.24. Chế tạo cảm biến sinh học dựa trên cấu trúc từ điện trở kích thước micro ứng dụng trong chẩn đoán căn nguyên Streptococcus suis gây bệnh viêm màng não
TS. Lê Thị Hiên, Trường Đại học Công nghệ
2013-2014
25
QGTĐ.13.25. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu năng mạng máy tính và an toàn hệ thống thông tin bệnh viện
ThS. Ngô Mạnh Dũng, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
2013-2014
26
QGĐA.13.01. Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013
TS. Nguyễn Đức Thành
2013
II
Đề tài nhóm B
1
QG.13.01. Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu trong Hệ thông tin địa lý
ThS. Lê Hoàng Sơn, Trường ĐHKHTN
2013-2014
2
QG.13.02. Luật số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên trong không gian Banach
TS. Trần Mạnh Cường, Trường ĐHKHTN
2013-2014
3
QG.13.03. Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc, tính chất và khả năng ứng dụng của các hạt nano kim loại quý
TS. Ngạc An Bang,
Trường ĐHKHTN
2013-2014
4
QG.13.04. Nghiên cứu sự phát tần số tổng quang học bậc hai trên các phân tử saccharide
TS. Hoàng Chí Hiếu,
Trường ĐHKHKTN
2013-2014
5
QG.13.05. Nghiên cứu một số hệ vật liệu từ đặc biệt d0
TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trường ĐHKHTN
2013-2014
6
QG.13.06. Quản lý tài nguyên vô tuyến trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G) với ứng dụng công nghệ truyền thông nhận thức và kiến trúc femtocell
TS. Nguyễn Nam Hoàng, Trường ĐHCN
2013-2014
7
QG.13.07. Nghiên cứu phát triển các quy trình phân tích một số thành phần cần cho việc kiểm soát chất lượng biodiesel: Na, K, Ca, Mg, sunphát, phốtphát, fomiat, axêtat, prôpionat và glyxerin bằng phương pháp điện di mao quản
TS. Dương Hồng Anh, Trường ĐHKHTN
2013-2014
8
QG.13.08. Nghiên cứu một số đặc tính hóa học, vi sinh, hàm lượng các chất độc hại trong nước dằn tàu dùng trong các tàu chở hàng và đề xuất qui trình xử lý
TS. Phạm Thị Ngọc Mai, Trường ĐHKHTN
2013-2014
9
QG.13.09. Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt, Pd, Ni/graphit và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu
PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trường ĐHKHTN
2013-2014
10
QG.13.10. Nghiên cứu khu hệ cá và nghề cá khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác hợp lý và phát triển bền vững.
ThS. Nguyễn Thành Nam, Trường ĐHKHTN
2013-2014
11
QG.13.11. Đánh giá tác động của một số phụ gia thực phẩm nghi ngờ có độc tính sử dụng mô hình phát triển phôi cá ngựa vằn và mô hình tế bào gốc phôi chuột nuôi cấy.
TS. Nguyễn Lai Thành, Trường ĐHKHTN
2013-2014
12
QG.13.12. Tối ưu hóa điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefacien subsp.plantarum
TS. Trịnh Thành Trung, Viện Vi sinh vật và CNSH
2013-2014
13
QG.13.13. Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược tại ĐHQGHN
TS. Huỳnh Anh Tuấn, Trường ĐHNN
2013-2014
14
QG.13.14. Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản ứng dụng và dịch Pháp – Việt
PGS.TS. Đinh Hồng Vân, Trường ĐHNN
2013-2014
15
QG.13.15. Xây dựng kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Hán cho người học Việt Nam
TS. Hà Lê Kim Anh, Trường ĐHNN
2013-2014
16
QG.13.16. Công tác xã hội với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
17
QG.13.17. Triết lý chính trị Hồ Chí Minh
PGS. TS. Lại Quốc Khánh, Trường ĐHKHXH&NV
2013-2014
18
QG.13.18. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về dịch vụ công ở Việt Nam
TS. Nguyễn Hoàng Anh,
Khoa Luật
2013-2014
19
QG.13. 19. Xây dựng hệ thống luận cứ, tiêu chí khoa học đánh giá các giai đoạn, trình độ phát triển công nghiệp, phục vụ việc hoạch định hệ thống chiến lược chính sách công nghiệp cho Việt Nam đến 2020
TS. Phạm Quỳnh Anh, Trường ĐH Kinh tế
2013-2014
20
QG.13.20. Nghiên cứu cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ Web kết hợp
TS. Võ Đình Hiếu, Trường ĐHCN
2013-2014

 Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :