Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Trường Đại học Công nghệ

TT
Tên nhiệm vụ / Mã số
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.01
Nghiên cứu chế tạo thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng dạng phao nổi cơ cấu chuyển đổi trực tiếp dùng máy phát chuyển động thẳng
PGS.TS. Đặng Thế Ba, Trường ĐHCN
- Nghiên cứu chế tạo 01 mẫu thiết bị chuyển đổi năng lượng từ sóng biển dạng phao nổi dùng máy phát tuyến tính nam châm vĩnh cửu công suất 50-100w;
- 01 bài báo tạp chí quốc tế ISI/Scopus; 01 bài tạp chí trong nước; hỗ trợ 01 NCS, đào tạo 01 ThS
4/2014-4/2016
2
QG.14.02
Phân tích phi tuyến ổn định và động lực học của các kết cấu vỏ vật liệu chức năng FGM có hình dáng đặc biệt
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trường ĐHCN
03 bài báo tạp chí quốc tế ISI; hỗ trợ 02 NCS
4/2014-4/2016
3
QG.14.03
Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc từ kích thước micro-nano và thử nghiệm dùng làm bộ kit bắt giữ trực tiếp một số phần tử sinh học
PGS.TS. Phạm Đức Thắng, Trường ĐHCN
- Phương pháp công nghệ chế tạo vật liệu từ tính cấu trúc micro-nano có dị hướng vuông góc; bộ kit trên cơ sở vật liệu từ tính; 
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 01 bài báo đăng tạp chí trong nước; hỗ trợ đào tạo 02 NCS; đào tạo 02ThS
4/2014-4/2016
4
QG.14.04
Xây dựng hệ thống hướng dịch vụ hỗ trợ kiểm lỗi chính tả và phát hiện sao chép văn bản
PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Trường ĐHCN
- Hệ thống trực tuyến hỗ trợ kiểm lỗi chính tả và chống sao chép;
- 01 bài báo tạp chí quốc tế ISI/ Scopus; 02 báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế; 01 bài chuyên san CNTT&TT VNU; hỗ trợ 02 NCS; đào tạo 02 ThS
4/2014-4/2016
5
QG.14.05
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cảnh báo lở đất
PGS.TS. Trần Đức Tân, Trường ĐHCN
- 01 prototype sản phẩm phần cứng; sản phẩm tham dự triển lãm Techmart; 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 02 bài báo đăng tạp chí trong nước;
- Hỗ trợ 01 NCS; đào tạo 02ThS
4/2014-4/2016
6
QG.14.06
Cơ sở hình thức và công cụ hỗ trợ cho thao tác mô hình trong phát triển phần mềm hướng mô hình
TS. Đặng Đức Hạnh, Trường ĐHCN
- 01 công cụ phần mềm hỗ trợ thao tác mô hình;
- 02 báo cáo kỷ yếu hội nghị quốc tế có phản biện thuộc hệ thống IEEE/SCOPUS; 01 bài đăng chuyên san CNTT&TT VNU; đào tạo 01 ThS
4/2014-4/2016
7
QG.14.07
Phương pháp kiểm chứng sự tương đương giữa các mô hình phần mềm
PGS.TS. Trương Ninh Thuận, Trường ĐHCN
- 01 hệ thống phần mềm cho phép phân tích tự động tính tương đương giữa các mô hình phần mềm;
- 01 bài báo tạp chí quốc tế ISI;
- Hỗ trợ 02 NCS; đào tạo 02 ThS
4/2014-4/2016
8
QG.14.08
Nghiên cứu cấu trúc lai hóa LaTaO/PZT cho lớp điện môi làm cổng trong transistor dạng màng mỏng chế tạo bằng phương pháp dung dịch
TS. Bùi Nguyên Quốc Trình, Trường ĐHCN
- Hoàn thiện quy trình công nghệ cho việc chế tạo thiết bị transistor dạng màng mỏng tại VN; ứng dụng làm công tác trong mạch logic hoặc thiết bị nhớ lưu trữ thông tin;
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 02 bài báo đăng tạp chí trong nước; hỗ trợ đào tạo 02 NCS; đào tạo 01ThS
4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :