Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Khoa Y – Dược

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.58
Nghiên cứu điều chế tiểu phân nano chứa bạc để ứng dụng trong dược phẩm
TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Khoa Y Dược
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI/Scopus hoặc 01 giải pháp hữu ích; 02 bài tạp chí trong nước;
- Hỗ trợ 01 NCS
4/2014-4/2016
2
QG.14.59
Phân tích đa hình gen điều hòa đáp ứng thuốc corticoids trong điều trị bệnh hen phế quản ở trẻ em Việt Nam
TS. Dương Thị Ly Hương, Khoa Y Dược
- Quy trình xác định đa hình gen liên quan đến đáp ứng corticoids trong điều trị hen phế quản;
- 1bài báo tạp chí quốc tế ISI/Scopus; 01 bài tạp chí trong nước; đào tạo 02ThS
4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :