Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

TT
Tên nhiệm vụ/Mã số
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.62
Cải biến di truyền chủng xạ khuẩn Streptomyces natalensis VTCC-A3245 nhằm tăng khả năng sinh chất kháng sinh natamycin để ứng dụng trong bảo quản thực phẩm
TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo, Viện VSV&CNSH
- Quy trình nuôi cấy tối ưu, quy trình tách chiết, tinh sạch và phân tích chất kháng nấm natamycin từ chủng S.natalensis đã được cải biến;
- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước; đào tạo 01ThS
4/2014-4/2015

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :