Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1.

QG.15.33

Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản bằng biện pháp sinh học.

TS. Đinh Thúy Hằng, Viện VSV&CNSH

- Chế phẩm sinh học chứa SRB hỗ trợ công nghệ xử lý AMD

- Quy trình tạo chế phẩm sinh học chứa SRB hỗ trợ công nghệ xử lý AMD

- Quy trình xử lý AMD sử dụng SRB ở quy mô phòng thí nghiệm. 50l/ngày.

Bài báo: 02 bài báo trong nước

Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 NCS

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :