CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ (2019)

Số liệu tính đến ngày 15/12/2019

STT

SL

Họ và tên

Năm sinh

Tuổi

Năm công nhận PGS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

1

Đinh Văn Hường

1962

 

 

2005

2

2

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

 

2005

3

3

Trương Vũ Bằng Giang

1973

 

 

2009

4

4

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

 

2009

5

5

Lê Thị Thu Thủy

 

1970

 

2009

6

6

Vũ Văn Tích

1975

 

 

2009

7

7

Nguyễn Hiệu

1976

 

 

2011

8

8

Đinh Văn Dũng

1969

 

 

2012

9

9

Phạm Bảo Sơn

1977

 

 

2012

10

10

Lê Tuấn Anh

1978

 

 

2015

11

11

Phạm Xuân Hoan

1971

 

 

2016

12

12

Đỗ Đức Minh

1968

 

 

2017

13

13

Nguyễn Tiến Vinh

1974

 

 

2018

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

14

1

Đỗ Quang  Huy

1953

 

66

2001

15

2

Lưu Đức Hải

1953

 

66

2002

16

3

Phạm Quốc Triệu

1953

 

66

2002

17

4

Bùi Duy Cam

1953

 

66

2003

18

5

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

66

2003

19

6

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

65

2003

20

7

Đặng Văn Bào

1956

 

63

2004

21

8

Trịnh Hồng Thái

1957

 

62

2004

22

9

Nguyễn Thế Bình

1954

 

65

2005

23

10

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

60

2005

24

11

Vũ Đức Minh

1953

 

66

2005

25

12

Lê Như Thanh

1953

 

66

2005

26

13

Lê Văn Vũ

1956

 

63

2005

27

14

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

66

2006

28

15

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

59

2006

29

16

Đỗ Đức Thanh

1956

 

63

2006

30

17

Trần Quốc Bình

1969

 

50

2007

31

18

Phan Minh Giang

1971

 

48

2007

32

19

Nguyễn Thị Hà

 

1968

51

2007

33

20

Trần Mạnh Liểu

1957

 

62

2007

34

21

Vũ Hoàng Linh

1968

 

51

2007

35

22

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

66

2007

36

23

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

67

2007

37

24

Phạm Quang Tuấn

1962

 

57

2007

38

25

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

55

2007

39

26

Đỗ Minh Đức

1974

 

45

2010

40

27

Trần Thị Hồng

 

1964

55

2010

41

28

Ngô Thu Hương

 

1966

53

2010

42

29

Võ Thị Thương Lan

 

1961

58

2010

43

30

Bùi Văn Loát

1958

 

61

2010

44

31

Nguyễn Đình Minh

1959

 

60

2010

45

32

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

60

2010

46

33

Trần Văn Tuấn

1968

 

51

2010

47

34

Tạ Thị Thảo

 

1973

46

2010

48

35

Lê Văn Thiện

1971

 

48

2010

49

36

Trần Văn Thụy

1958

 

61

2010

50

37

Đỗ Quang Trung

1962

 

57

2010

51

38

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

53

2010

52

39

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

60

2011

53

40

Trần Ngọc Anh

1975

 

44

2012

54

41

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

43

2012

55

42

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

45

2012

56

43

Lê Minh Hà

1973

 

46

2012

57

44

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

58

2012

58

45

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

44

2012

59

46

Nguyễn Trung Thành

1968

 

51

2012

60

47

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

43

2013

61

48

Trần Thị Dung

 

1966

53

2013

62

49

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

44

2013

63

50

Lê Thu Hà

 

1971

48

2013

64

51

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

41

2013

65

52

Nguyễn Quang Huy

1974

 

45

2013

66

53

Vũ Văn Mạnh

1974

 

45

2013

67

54

Trần Văn Quy

1960

 

59

2013

68

55

Phùng Quốc Thanh

1961

 

58

2012

69

56

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

46

2013

70

57

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

47

2013

71

58

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

43

2013

72

59

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

41

2013

73

60

Đoàn Hương Mai

 

1975

44

2013

74

61

Từ Bình Minh

1972

 

47

2013

75

62

Nguyễn Minh Trường

1968

 

51

2013

76

63

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

44

2013

77

64

Ngô Thị Tường Châu

 

1973

46

2014

78

65

Nguyễn Mậu Chung

1957

 

62

2015

79

66

Trần Quang Đức

1965

 

54

2015

80

67

Vũ Thanh Hằng

 

1978

41

2014

81

68

Đinh Thị Bảo Hoa

 

1965

41

2015

82

69

Phạm Thị Ngọc Mai

 

1977

54

2015

83

70

Nguyễn Ngọc Minh

1979

 

40

2014

84

71

Hoàng Thị Mỹ Nhung

 

1978

41

2014

85

72

Nguyễn Kiều Băng Tâm

 

1972

47

2014

86

73

Nguyễn Lai Thành

1968

 

51

2014

87

74

Hoàng Thị Minh Thảo

 

1979

40

2015

88

75

Dương Hồng Anh

 

1973

46

2016

89

76

Chu Ngọc Châu

 

1979

40

2016

90

77

Trần Anh Đức

1979

 

40

2016

91

78

Nguyễn Thị Hoàng Liên

 

1974

45

2016

92

79

Nguyễn Hoàng Nam

1979

 

40

2016

93

80

Phó Đức Tài

1972

 

47

2016

94

81

Nguyễn Thế Toàn

1973

 

46

2016

95

82

Nguyễn Hữu Thọ

1979

 

40

2016

96

83

Nguyễn Thị Hồng Minh

 

1968

46

2017

97

84

Ngạc An Bang

1971

 

48

2018

98

85

Nguyễn Thạc  Dũng

1980

 

39

2018

99

86

Nguyễn Thùy Dương

 

1979

40

2018

100

87

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1978

41

2018

101

88

Hoàng Thị Hương Huế

 

1974

45

2018

102

89

Mạc Đình Hùng

1982

 

37

2018

103

90

Mẫn Quang Huy

1973

 

46

2018

104

91

Nguyễn Quang Hưng

1971

 

48

2018

105

92

Nguyễn Thị Ánh Hường

 

1976

43

2018

106

93

Lê Đức Minh

1973

 

46

2018

107

94

Đỗ Phúc Quân

1968

 

51

2018

108

95

Phạm Anh  Sơn

1980

 

39

2018

109

96

Trần Thị Thanh Vân

 

1977

42

2018

110

97

Đinh Xuân Thành

1974

 

45

2018

111

98

Nguyễn Thị Minh Thuyết

 

1976

43

2018

112

99

Ninh Văn Thu

1979

 

40

2018

113

100

Đặng Thị Thanh Thủy

 

1978

41

2018

114

101

Lê Tuấn Tú

1978

 

41

2018

115

102

Đào Sỹ Đức

1983

 

36

2019

116

103

Nguyễn Minh Phương

 

1981

38

2019

117

104

Nguyễn Thị Kim Thường

 

1978

41

2019

118

105

Trần Mạnh Trí

1981

 

38

2019

119

106

Nguyễn Xuân Viết

1981

 

38

2019

120

107

Nguyễn Thị Hoàng Hà

 

1982

37

2019

121

108

Hoàng Lê Anh

1977

 

42

2019

122

109

Bùi Quang Thành

1981

 

38

2019

123

110

Phạm Thế Hải

1979

 

40

2019

124

111

Đỗ Thị Phúc

 

1980

39

2019

125

112

Nguyễn Đình Thắng

1978

 

41

2019

126

113

Ngô Quốc Anh

1983

 

36

2019

127

114

Nguyễn Tiến Dũng

1983

 

36

2019

128

115

Vũ Nhật Huy

1985

 

34

2019

129

116

Trịnh Thị Loan

 

1980

39

2019

130

117

Nguyễn Việt Tuyên

1984

 

35

2019

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

131

1

Vũ Quang Hào

1955

 

64

1996

132

2

Phạm Gia Lâm

1953

 

66

1996

133

3

Lâm Bá Nam

1954

 

65

2002

134

4

Ngô Đăng Tri

1953

 

66

2002

135

5

Hà Văn Đức

1954

 

65

2003

136

6

Phạm Văn Khoái

1956

 

63

2003

137

7

Dương Xuân Sơn

1954

 

65

2003

138

8

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

64

2004

139

9

Trần Khánh Thành

1957

 

62

2004

140

10

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

66

2005

141

11

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

63

2005

142

12

Vũ Thị Phụng

 

1959

60

2005

143

13

Đỗ Thu Hà

 

1961

58

2006

144

14

Hoàng Văn Hồng

1953

 

66

2006

145

15

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

61

2006