CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Phó giáo sư
DANH SÁCH CÁC PHÓ GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 15/09/2015

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận PGS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Phùng Xuân Nhạ

1963

 

2005

2

Đinh Văn Hường

1962

 

2005

3

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

2005

4

Vũ Văn Tích

1975

 

2009

5

Lê Quân

1974

 

2009

6

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

2009

7

Nguyễn Mạnh Tuân

1962

 

2012

8

Nguyễn Hiệu

1976

 

2011

9

Lê Tuấn Anh

1978

 

2015

10

Nguyễn Tiến Thảo

1977

 

2015

11

Trương Vũ Bằng Giang

1973

 

2009

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

12

Phạm Văn Nhiêu

1948

 

1992

13

Đinh Văn Thanh

1949

 

1992

14

Đào Văn Dũng

1955

 

1996

15

Phạm Chí Vĩnh

1956

 

1996

16

Cao Thế Hà

1952

 

1996

17

Nguyễn Ngọc Thạch

1950

 

2002

18

Nguyễn Đình Dũng

1952

 

2002

19

Đoàn Văn Bộ

1952

 

2002

20

Trần Hồng Côn

1950

 

2002

21

Nguyễn Văn Đậu

1951

 

2002

22

Đỗ Quang Huy

1953

 

2002

23

Nguyễn Đình Hoè

1950

 

2002

24

Tạ Đình Cảnh

1949

 

2002

25

Hoàng Xuân Cơ

1950

 

2002

26

Trần Thị Như Mai

 

1956

2002

27

Phạm Quốc Triệu

1953

 

2002

28

Lưu Đức Hải

1953

 

2002

29

Nguyễn Xuân Quýnh

1949

 

2002

30

Phạm Văn Huấn

1949

 

2002

31

Nguyễn Hướng Điền

1948

 

2002

32

Trần Thạch Văn

1951

 

2002

33

Bùi Duy Cam

1953

 

2003

34

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

2003

35

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

2003

36

Vũ Văn Phái

1952

 

2003

37

Tạ Hoà Phương

1949

 

2003

38

Nguyễn Xuân Huấn

1952

 

2004

39

Trịnh Hồng Thái

1957

 

2004

40

Nhữ Thị Xuân

 

1954

2004

41

Lê Thị Thanh Bình

 

1954

2005

42

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

2005

43

Ngô Sĩ Lương

1952

 

2005

44

Nguyễn Văn Ri

1952

 

2005

45

Lê Như Thanh

1953

 

2005

46

Lê Văn Vũ

1956

 

2005

47

Phạm Văn Cự

1949

 

1996

48

Đặng Đình Châu

1949

 

2006

49

Nguyễn Xuân Cự

1952

 

2006

50

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

2006

51

Nguyễn Thị Loan

 

1955

2006

52

Nguyễn Văn Nội

1959

 

2006

53

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

2006

54

Đỗ Đức Thanh

1956

 

2006

55

Nghiêm Xuân Thung

1950

 

2006

56

Trần Văn Trản

1951

 

2007

57

Phan Minh Giang

1971

 

2007

58

Nguyễn Thị Hà

 

1968

2007

59

Lê Thanh Sơn

1970

 

2007

60

Trần Quốc Bình

1969

 

2007

61

Nguyễn Xuân Hải

1971

 

2007

62

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

2007

63

Phạm Quang Tuấn

1962

 

2007

64

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

2007

65

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

2007

66

Vũ Hoàng Linh

1968

 

2007

67

Nguyễn Vũ Lương

1951

 

2007

68

Phan Viết Thư

1949

 

2007

69

Phạm Ngọc Lân

1949

 

2007

70

Trần Văn Cúc

1950

 

2009

71

Trần Thị Hồng

 

1964

2009

72

Tạ Thị Thảo

 

1973

2009

73

Đỗ Quang Trung

1962

 

2009

74

Đỗ Minh Đức

1974

 

2009

75

Đồng Kim Loan

 

1955

2009

76

Nguyễn Đình Minh

1959

 

2009

77

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

2009

78

Lê Văn Thiện

1971

 

2009

79

Trần Văn Tuấn

1968

 

2009

80

Võ Thị Thương Lan

 

1961

2009

81

Trần Văn Thụy

1958

 

2009

82

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

2009

83

Nguyễn Hữu Điển

1951

 

2009

84

Phạm Văn Bền

1951

 

2009

85

Ngô Thu Hương

 

1966

2009

86

Bùi Văn Loát

1958

 

2009

87

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

2010

88

Trần Ngọc Anh

1975

 

2011

89

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

2011

90

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

2011

91

Lê Minh Hà

1973

 

2011

92

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

2011

93

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

2011

94

Vũ Đỗ Long

1971

 

2011

95

Nguyễn Trung Thành

1968

 

2011

96

Nguyễn Chu Hồi

1952

 

1996

97

Phùng Quốc Bảo

1952

 

2004

98

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

2012

99

Trần Thị Dung

 

1966

2012

100

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

2012

101

Lê Thu Hà

 

1971

2012

102

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

2012

103

Nguyễn Quang Huy

1974

 

2012

104

Vũ Văn Mạnh

1974

 

2012

105

Trần Văn Quy

1960

 

2012

106

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

2012

107

Phùng Đăng Hiếu

1969

 

2012

108

Phạm Trọng Quát

1951

 

1996

109

Vũ Đức Minh

1953

 

2005

110

Đặng Văn Bào

1956

 

2004

111

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

2013

112

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

2013

113

Từ Bình Minh

1972

 

2013

114

Nguyễn Minh Trường

1968

 

2013

115

Đoàn Hương Mai

 

1975

2013

116

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

2013

117

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

2013

118

Nguyễn Thế Bình

1954

 

2005

119

Ngô Thị Tường Châu

 

1973

2015

120

Vũ Thanh Hằng

 

1978

2015

121

Nguyễn Ngọc Minh

1979

 

2015

122

Nguyễn Kiều Băng Tâm

 

1972

2015

123

Ngô Đức Thành

1979

 

2015

124

Nguyễn An Thịnh

1980

 

2015

125

Hoàng Thị Mỹ Nhung

 

1978

2015

126

Nguyễn Lai Thành

1968

 

2015

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

127

Lê Sĩ Giáo

1949

 

1992

128

Vũ Quang Hào

1955

 

1996

129

Nguyễn Tương Lai

1950

 

1996

130

Phạm Gia Lâm

1953

 

1996

131

Nguyễn Bá Thành

1951

 

1996

132

Phạm Xuân Hằng

1950

 

1996

133

Ngô Đăng Tri

1953

 

2002

134

Nguyễn Đình Lê

1952

 

2002

135

Vũ Ngọc Loãn

1951

 

2002

136

Đào Thanh Lan

 

1955

2002

137

Lâm Bá Nam

1954

 

2002

138

Hà Văn Đức

1954

 

2003

139

Phạm Văn Khoái

1956

 

2003

140

Dương Xuân Sơn

1954

 

2003

141

Trần Đức Thanh

1951

 

2003

142

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

2004

143

Trần Nho Thìn

1951

 

2004

144

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

2005

145

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

2005

146

Vũ Quang Hiển

1951

 

2005

147

Nguyễn Văn Kim

1962

 

2005

148

Vũ Thị Phụng

 

1959

2005

149

Nguyễn Hữu Thụ

1952

 

2005

150

Lâm Thị Mỹ Dung

 

1959

2006

151

Đỗ Thu Hà

 

1961

2006

152

Hoàng Hồng

1953

 

2006

153

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

2006

154

Đoàn Đức Phương

1954

 

2006

155

Vũ Văn Quân

1963

 

2006

156

Nguyễn Hồi Loan

1953

 

2006

157

Vũ Văn Thi

1954

 

2006

158

Nguyễn Văn Chính

1956

 

2007

159

Phạm Quang Minh

1962

 

2007

160

Trịnh Đức Hiển

1951

 

2007

161

Nguyễn Vũ Hảo

1958

 

2007

162

Đỗ Thị Hòa Hới

 

1958

2007

163

Nguyễn Quang Hưng

1961

 

2007

164

Phạm Văn Quyết

1956

 

2007

165

Phạm Ngọc Thanh

1952

 

2007

166

Dương Văn Thịnh

1950

 

2007

167

Hoàng Bá Thịnh

1956

 

2007

168

Trần Thị Quý

 

1957

2007

169

Phạm Thành Hưng

1953

 

2007

170

Trần Thị Minh Hòa

 

1966

2007

171

Hoàng Mộc Lan

 

1956

2009

172

Nguyễn Văn Hiệu

1973

 

2009

173

Hoàng Anh Thi

 

1963

2009

174

Lê Đình Chỉnh

1954

 

2009

175

Đặng Xuân Kháng

1954

 

2009

176

Hoàng Khắc Nam

1962

 

2009

177

Phan Phương Thảo

 

1962

2009

178

Nguyễn Anh Tuấn

1962

 

2009

179

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

1962

2009

180

Đào Duy Hiệp

1953

 

2009

181

Nguyễn Văn Chính

1960

 

2010

182

Trương Thị Khánh Hà

 

1967

2010

183

Nguyễn Thị Minh Hằng

 

1970

2010

184

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

1963

2010

185

Trịnh Cẩm Lan

 

1970

2010

186

Lê Thị Minh Loan

 

1973

2010

187

Nguyễn Thiện Nam

1960

 

2010

188

Nguyễn Văn Phúc

1959

 

2010

189

Đặng Thị Lan

 

1961

2011

190

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

1957

2011

191

Trần Kim Đỉnh

1952

 

2002

192

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

2012

193

Trần Thu Hương

 

1975

2012

194

Lại Quốc Khánh

1976

 

2012

195

Nguyễn Thị Nguyệt

 

1958

2012

196

Nguyễn Văn Sửu

1973

 

2012

197

Hoàng Anh Tuấn

1976

 

2012

198

Trịnh Văn Tùng

1969

 

2012

199

Phạm Quang Long

1953

 

1996

200

Phạm Công Nhất

1963

 

2009

201

Trần Văn Hải

1957

 

2013

202

Nguyễn Thị Mai Hoa

 

1965

2013

203

Lê Văn Thịnh

1955

 

2013<