danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:50:40 Ngày 18/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 61/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 08/01/2014
Trích yếu : Sáp nhập Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu vào Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội