danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:20:25 Ngày 18/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo đại học
Ký hiệu : 06/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 11/03/2014
Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo