danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 09:54:27 Ngày 31/05/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 4416/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 04/12/2013
Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng, các ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội