danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:03:00 Ngày 05/03/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 456/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 03/02/2015
Trích yếu : Bổ nhiệm bà Đinh Thị Xuân Anh, Trợ lý Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHQGHN.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội