danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:13:20 Ngày 05/03/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 518/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 06/02/2015
Trích yếu : Quyết định ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN thôi phụ trách Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội