danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:59:46 Ngày 24/10/2017 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 888/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 16/03/2017
Trích yếu : Điều động và bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội