danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 14:02:09 Ngày 25/09/2017 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 426/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 15/02/2017
Trích yếu : Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội