danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:35:20 Ngày 25/02/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Công văn
Ký hiệu : 1968/ĐHQGHN-TCCB
Ngày ban hành : 16/06/2017
Trích yếu : V/v cung cấp thông tin những trí thức và lãnh đạo tiêu biểu tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội