danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:15:12 Ngày 22/11/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3585/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 19/09/2017
Trích yếu : Ngày 19/9/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 3858 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội