danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 10:49:55 Ngày 24/10/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Đảm bảo chất lượng
Ký hiệu : 4151/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 24/10/2017
Trích yếu : Kiện toàn nhân sự Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội