danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 14:45:58 Ngày 16/12/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Dự thảo
Ký hiệu :
Ngày ban hành : 16/11/2017
Trích yếu : Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo