danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:33:04 Ngày 19/01/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 4686/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 07/12/2017
Trích yếu : Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội