danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:28:00 Ngày 26/02/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 4691/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 07/12/2017
Trích yếu : Thành lập Hội đồng Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội