danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:30:10 Ngày 26/02/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 70/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 03/01/2018
Trích yếu : Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội