danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:55:20 Ngày 19/01/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 4848/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 18/12/2017
Trích yếu : Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội