danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:52:08 Ngày 05/04/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 2718/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 03/09/2019
Trích yếu : Bổ nhiệm ông Trịnh Thành Trung - Phó Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học giữ chức Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội