danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:41:12 Ngày 16/08/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 185/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 20/01/2020
Trích yếu : QD 185-QD-DHQGHN 20_01_2020 Tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội