danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:48:51 Ngày 16/08/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Ký hiệu : 523/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 17/02/2020
Trích yếu : Điều chỉnh hình thức xử lý vi phạm trong Phụ lục của Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội