danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:58:39 Ngày 23/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 1178/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 18/03/2009
Trích yếu : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở Đại học Quốc gia Hà Nội đạt trình độ quốc tế
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội